bolig

Boligboble i Norge

Har vi en boligboble i Norge?

bolig bobleDen norske økonomien har fått en bråstans i utviklingen. Dette får direkte innflytelse på banker som kutter rentesatsene og setter i gang en boliglånskrig. Lave rentesatser og stor konkurranse i markedet for boliglån, kan bidra til en fortsatt bratt stigning i gjeld og boligpriser. Norges Bank er blant de eneste som har holdt rentene høye, av inflasjonen alene, for å beskytte økonomien fra skyhøy kreditt og boligmarkedet. Banken avsluttet en tre års stans av renteforandring i desember, med et overraskende kutt til 1,25 % etter at oljeprisene kollapset.

Det norske boligmarkedet ble blåst opp av eksplosjonen av som fulgte med høy oljepris som holdt arbeidsledigheten under 4 %. I dag har nordmenn mer gjeld enn noen gang – der folk flest skylder banker og kreditorer mer enn dobbelt av den disponible inntekten. Dette er et nivå som er kan bli skummelt om mange mister jobben i tiden fremover.

Boligboble?

Boligprisene i Oslo har steget ca 12 siden august 2014, mens lønnsveksten har vært ca. 3 % i samme periode. Prisen på bolig i Oslo har steget med 85,4 % over det siste tiåret. Det er all grunn til bekymring, da enda et rentekutt fra de store bankene kan ha en direkte innflytelse på boligprisene og presse dem enda høyere. I et håp om å kjøle ned markedet, har Norge introdusert et høyere krav for kapital ved anskaffelse av boliglån. Det som tidligere var et lån på maks 90 % av boligverdi, har blitt satt til 85 %, som presser flere potensielle førstegangskjøpere til å fortsette leieforhold. Dette blir for mange en ond sirkel der unge og nyutdannede ikke får spart opp egenkapital til kjøp fordi dyre leieforhold spiser av den disponible inntekten som kunne blitt spart.

Når boligprisene da fortsetter å stige raskere enn inntektene blir det vanskelig for de fleste å holde tritt med de galopperende prisene. Det kan bli spennende å se hvordan den norske økonomien utvikler seg denne høsten, og hvordan boligprisene reagerer. Kanskje står vi overfor en boble som slår sprekker?

facebook logoGoogle+ logotwitter logo