Øker boligmarkedet klasseskillet i Norge?

Boligmarkedet og klasseskille i Norge

For de fleste boligeiere vil den største delen av formuen ligge i eiendom. Boligprisene stiger og de vil sannsynligvis fortsette å stige. Dette er et stort problem for leietakere, uten at alle helt vet det selv.

boligmarkedet

Boligmarkedet har gått en vei de siste årene

Prisene i de store byene Oslo, Bergen og Trondheim har steget jevnt og trutt de siste 20 årene. Eiendom har historisk sett vært en av de største kildene til oppsamling av formue for middelklassen. Grunnet økende press i arbeidsmarkedet, mangel på boliger i storbyene og boliggiganter som tjener millioner på utleie, har klasseskillet blitt mer og mer synlig.

Når boligprisene stiger i verdi, vil det ha direkte innflytelse på formuen til de som eier. De som leier, taper på det i form av leiekostnader som går direkte til huseier. Dette er penger de helst hadde betalt inn til seg selv i form av boliglån. I tillegg vil de heller ikke tjene ei krone på verdistigningen. Tvert i mot, vil leieprisene gå opp og det økonomiske skillet blir enda større.

En annen faktor er populariteten av det å leie. Unge mennesker i storbyen bor gjerne i bofellesskap for å unngå de skyhøye leieprisene man ellers må ut med. Der man tror at man sparer penger, er faktisk et uunngåelig tapsprosjekt. For eksempel, hvis en person betaler 8000 kroner i avdrag på boliglån og renter, er det ikke usannsynlig at leiligheten stiger så mye som 5000 kroner i verdi hver eneste måned. Hvis 3000 av de 8000 som betales er direkte nedbetaling av lån, vil man faktisk gå i null. Da bor man teknisk sett gratis, i motsetning til en som leier en identisk naboleilighet til samme pris, hvor 8000 går rett ut av vinduet. Dette blir en forskjell på 8000 kroner hver eneste måned for to som bor likt. Personen som eier “tjener” da nesten 100 000 kr mer enn han som leier kun fordi vedkommende eier stedet han bor.

0 kommentarer… add one

Legg igjen kommentar

Next Post:

Previous Post:

facebook logoGoogle+ logotwitter logo