Egenkapitalkrav til bolig – fornuftig finanspolitikk eller veien til økt klasseskille?

Egenkapitalkrav til bolig

Dagens krav til egenkapital ved kjøp av bolig er satt til 15% av kjøpesummen. Vil du kjøpe en leilighet til 2 millioner kroner må du altså stille med 300 000 kroner selv i oppsparte/arvede midler. For mange er dette en barriere som gjør at de ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet uansett hvor mye de sparer. Kun de som sparer systematisk fra en tidlig alder vil ha mulighet til å innfri kravet om egenkapital, eventuelt får en del unge hjelp hjemme fra i form av forskudd på arv.

egenkapitalGrunnen til at myndighetene vil at man skal stille med 15% egenkapital er for å motvirke ustabilitet og risiko for store boligprisfall. Dette er forståelig, og en viktig og grunn til å opprettholde kravet. Ulempen med kravet er dog at svært mange unge sliter voldsomt med å i det hele tatt ha mulighet til å kjøpe sin første bolig; inngangsbilletten har blitt for høy. I de store byene i Norge er det nesten ikke mulig å finne leiligheter til under 2 millioner kroner om man skal bo noenlunde sentralt. Dagens unge trenger altså ca 300 000 kroner for å ha sjanse til å få lån i banken sin. Forutsatt at man sparer 5000 kroner/mnd tar det 5 år å spare seg opp til dette beløpet. Det høres kanskje ikke så mye ut, men mange betaler høye månedsleier for å bo, og kostnadene for å leve i Norge vet vi er høye generelt.

I “Dine Penger” kan vi lese at unge i aldersgruppen 17-34 år i gjennomsnitt har 87 400 kroner i banken, altså langt unna kravet til å kjøpe bolig for de aller fleste.

Resultatet av dette er at en del velger å låne penger usikret for å finansiere egenkapitalkravet. Selv om dette generelt sett ikke er å anbefale kan det være en nødløsning for noen om man bare mangler la oss si 50 000,- for å nå kravet.

Ulempen ved å havne utenfor boligmarkedet er mange, da det å eie bolig er skattemessig gunstig i Norge. De siste 20 års eventyrlige boligprisoppgang har gjort de som har vært med på “turen” til millionærer, og de som ikke har eid sin egen bolig har måttet observere at de rundt dem med egen bolig tjente seg rike fordi de var selveiere. Klasseskille har vi nok allerede, spørsmålet er om dette skillet vil øke eller minske i årene fremover, og om egenkapitalkravet vil endres eller ei.

0 kommentarer… add one

Legg igjen kommentar

Next Post:

Previous Post:

facebook logoGoogle+ logotwitter logo