Ferie og fritid

Hvordan bruke et kredittkort smartest mulig?

Kredittkort

Å skaffe seg sitt første kredittkort er et stort steg. Kredittkort gir deg muligheter til å dekke uforutsette utgifter, som kan redde deg ut av betalingsanmerkninger, purringer og inkassokrav. Problemet med kredittkort er at det lett kan misbrukes, som kan føre til langsiktig gjeld og økonomiske problemer. Derfor er det viktig å forstå når man skal bruke det og når man burde unngå. For folk flest handler det i bunn og grunn om sunn fornuft.

Hvorfor kredittkort?

Hvorfor kredittkort?

En generell ting man kan tenke på når man skaffer seg sitt første kredittkort, er å gjøre små kjøp, for så å betale det ned igjen så fort som mulig. Det vil vise banken din at du kan bruke et kredittkort ansvarlig, som igjen styrker tilliten. Dette kan gjøre ting lettere når du kanskje senere skal søke lån til bolig, bil eller noe annet viktig.

Flere kredittkort på en gang

Noe man for all del bør unngå, er å skaffe flere kredittkort på en gang. Akkurat slik som å bruke for mye penger på et kredittkort skader ryktet ditt hos banker, vil også det å åpne flere kredittkort ha samme effekt. Da kan du fremstå som at du plutselig trenger mer penger enn du tjener, som gjør at det å låne penger til deg ser risikabelt ut. Å holde styr på flere kredittkort i bruk kan være forvirrende og man kan fort ende opp i en økonomisk situasjon man helst vil unngå. En regel for kredittkortbruk vil for de fleste være å aldri bruke penger man ikke har eller vet at man får inn i nær fremtid. Unngå at du venter flere måneder med å betale ned kredittgjeld, da det har en tendens til å bygge seg opp og du ender opp med å betale mye i renter. Gjør det heller så snart du får penger på konto og la det være en førsteprioritet.

En annen ting man kan tenke på, er at svært mange kredittkortavtaler også har en rekke kundefordeler. Dette, for å lokke til seg nye kunder. Disse fordelene kan for eksempel være lave eller ingen rente de første månedene, tilbud og prosenter tilbake av enkelte kjøp, poeng ved kjøp (for eksempel flyreiser) som kan brukes til eventuelle bonuser. Bruk dette til din fordel, for over tid, kan det spare deg mye penger.

Hunder og huggormbitt

Er din hund bitt av huggorm..

huggorm

Det er igjen sesong for slanger og amfibier i Norge. Den eneste giftige ormen vi har i Norge-huggormen er til gjengjeld aktiv på solfylte og varme dager vi har nå. De benytter seg av solvarmen om dagen for å varme seg. Om natten er de aktive jegere etter mus og andre smådyr. De har raske bevegelser i alt terreng og er dyktige svømmere. De klatrer også i trær. Med andre ord ,  de kan påtreffes over alt i naturen. Hunder er særskilt utsatte for huggormbitt, siden de er nysgjerrige av natur og uten frykt og ikke minst kunnskap om at de kan være farlige. Dersom en hund blir bitt av en huggorm er det viktig at hunden holdes i ro og snarlig tar kontakt med en dyrlege. Naturlig nok er særlig valper utsatt for ormebitt som gjerne finner sted rundt snuten eller på potene. Bittet i seg selv kan være vanskelig å oppdage,  men det vil normalt oppstå en hevelse rundt bittet og denne hevelse vil øke etter hvert. Dette sammen med hundens øvrige symptomer på dårlig helse tilsier at hundeeieren må være på vakt og oppsøke dyrlege.

Huggormens gift er  kompleks sammensatt med innhold av forskjellige enzymer som påvirker huden rundt bittet og hele kroppen for øvrig.  Giften sprer seg fra bittet til andre kroppsdeler som igjen medfører produksjon av  kjemiske stoffer som histamin og andre.  Denne produksjonen kan igjen medføre indre blødninger og gi sjokktilstander samt skader på indre organer. Det er ikke bare giften i seg selv som er farlig,  men huggormens tenner er også infisert med bakterier.

Dersom hunden blir bitt av en huggorm er det nødvendigvis ikke livsfare for hunden,  men faren reduseres  sterkt dersom den snarlig kommer under kyndig veiledning av fagpersonale. Vanlig behandling er injeksjoner av kortison og intravenøst drypp med antibiotika, Ormeserum benyttes også.

Dersom ulykken er ute er det viktig å hemme giftens spredning gjennom blodårene. Dette kan man oppnå ved å legge på en bandasje på bittstedet og holde hunden mest mulig i ro.

Dersom hunden rører på seg,  hvilket er naturlig for en hund, vil giften kunne spre seg meget raskere  og fare for etterblødninger vil være større. Noen hunder i likhet med mennesker er også sterkt allergiske for bitt fra innsekter og huggorm og vil kunne få sterke reaksjoner med behov for snarlig medisinsk behandling.

Dette er dog unntak og de aller fleste ormebitt forårsaker ikke alvorlige skader og både hunder og dens eiere bør føle seg trygge i norske natur, bare man er oppmerksom på muligheten for ormebitt sjekker hunden etter tur i skog og mark og ikke minst følger med på dens oppførsel.

Golf som lidenskap

Golf som lidenskap

golf passion

Golf, llidenskap eller galskap?

Mange av oss er ganske ekta på golf,mens andre i gjen er opptatt av jakt eller gjerne begge deler.

Både jakt og golf gir en ypperlig anledning til å koble av fra hverdagens stress og mas,dyrke godt vennskap og i tillegg ta del i flotte naturopplevelser.

Jakten har sin egen spenning ,mens golfen definitivt også har sin. Det er like spennende hver dag før første utslag .» I dag har vi hvirkelig følelsen av det skal gå bra «. Dette er en vanlig tankegang før golfrunden. For de fleste av oss som har et ganske ustabilt spill ,er det dog umulig på forhånd å ha en kvalifisert mening hvorvidt runden skal bli bra eller ei. Denne spenningen er nok en av flere grunner til at golf absolutt aldri blir kjedelig.

Dersom man mislykkes med noe man forsøker seg på ,så er det ganske vanlig at man legger den aktiviteten på hylla for en periode. For mange av oss golfere er det imidlertid ikke slik når det kommer til golfspilling. Desto dårligere man har spilt,desto fortere vil man ut på banen igjen for å bevise for seg selv og andre at så dårlig er man egentlig ikke. På den annen side så er det dessverre ikke slik at en god runde blir etterfulgt av en ny god runde.

Når man endelig føler at svingen sitter og golf ikke er så vanskelig likevel,blir man fort satt på plass.Så enklt er det ikke.  I golf blir man aldri utlært og bra er vel det.

Golfens spesielle handicapsystem bidrar også til golfens spenning . På den måten er hver eneste runde en konkurranse med seg selv i tillegg til at man kan konkurrere med de man spiller sammen med ,uavhengig av alder og spillestyrke. Dersom man legger inn noen mindre penger som premiering f.eks pr. vunnet hull i tlllegg stiger spenningen. Mans kal imidlertid ikke behøve å låne penger for å delta i denne aktiviteten. Golf er og forblir en rimelig sport også i sammenlikning ned andre aktiviteter. Den helsemessige gevinst er også uomtvistelig.

God runde.

 

Gamle Egypt

Den egyptiske sivilisasjonen utviklet seg etter at jordbruket oppsto langs Nilen for ca 7000 år siden.Opprinnelig ble området styrt av en rekke byer som delte seg i to grupper  ca 3100 f.Kr. Bystatene i Øvre Egypt samlet seg rundt byen Hierakonpolis, Aidamas nærmeste nabo i sørøst,og bystatene i Nedre Egypt samlet seg  rundt byen Buto. Det første dynastiet av faraoer er fra  omkring 2950 f.Kr. da farao Narmer  samlet  Øvre Nedre Egypt i ett rike. Han styrte riket fra Memfis,som han anla som hovedstad.

egypt lånDet var i denne såkalte predynastiske eller arkaiske perioden t de senere dynastienes  sterke symboler på makt og  herredømme  ble dannet. Blant annet dukket bruken av mektige symboler som falken, skorpionen og klubben opp i  denne  tidlige perioden. Guden Apis og gudinnen Hathor  opptrådte i tidlige  ugaver, og de døde begynte å få med seg  gaver i graven beregnet på livt etter døden.

At byen Aidaima  ssto på terskelen  til å bli  en del av verdenshistoriens mest berømte kongedømmer, visste ikke byens innbyggere. De visste heller ikke  at vår tids arkeologer  ville finne levningene  etter dem interessante  nettopp  fordi  de vitner om denne utviklingen.

Noe derimot innbyggerne visste alt om var hvordan det føltes å ta avskjed for alltid med sine. Det første egyptiske kongedømme oppsto som idligere nevnt omkring 2950f.Kr. da kong Narmer lot seg krone som den første egyptiske farao over et samlet rike. Narmer som man mener er samme person som Menes ,smlet Øvre og Nedre Egypt i ett rike , det første store rike .

Narmers innsats for å samle et stort antall selvstendige byer og småriker i Øvre og Nedre Egypt til et stort rike ,var en enorm oppgave ,og han kunne bare greie det fordi området allerede hadde gjennomgått  en forandring  som så å si gjorde det klart til å bli forenet.

Golfstudenter i USA

Norske golfstudenter i USA

golfUnge norske golfentusiaster har gjennom mange år valgt å reise til  Amerika for å studere ved universiteter der i kombinasjon  med å utvikle sine golfferdigheter.

USA har imidlertid fram til nå vært det eneste landet hvor det første året av en fireårog Bachelorgrad ikke har vært kvalifiserende til studiestøtte fra lånekassen. Dette har ført til at det kun har vært studenter fra familier med mange penger som har hatt anledning til disse golf studiene. Dette blir det nå en forandring på. Før siste stortingsvalg ble det gitt løfte om at det ville bli gitt lån fra lånekassen til alle studieårene i USA.

Det at flere studenter nå får anledning til å låne penger,vil på sikt forhåpentligvis også komme norsk golfsort til gode ved at flere talenter kan kombinere sin spoirt med utdannelse. Høsten 2014 vil det være ca 400 læresteder som er kvalifisert til å motta førsteårsstøtte fra lånekassen. Betingelsen er dog at lærestedet er internasjonalt ranket.

15 millioner i studiestøtte

Det er foreslått å bevilge ca 15 millioner kroner over statsbudsjettet til studiestøtte i USA fra og med høsten av. Med tanke på hvor viktig golfsporten etter hvert har blitt for medvirke til en gold helse, er dette et kjærkomment tiltak til sportens fremme. Innvesterte penger vil forhåpentligvis spare penger over  kommende års helsebudsjetter.

Penger spart er penger tjent sies det,men her er det altså snakk om å investere penger for å spare i fremtiden. Ved å yte disse lån gir man også flere muligheten til å få en bedre utdannelse og således sikre en god framtid med bedre økonomi.

God helse er god økonomi

Nordmenn og helse

De fleste nordmenn er blant de minst flinke til å mosjonere og holde sin helse  vedlike. I Europa er det kun engelskmenn som mosjonerer mindre enn oss nordmenn. For norsk helsevesen er dette faktisk en stor utfordring.

helse mosjon golfDersom vi hadde vært flinkere til å  mosjonere og være fysisk aktive hadde Norge spart masse penger på det stadig økende helsebudsjett. Tallenes tale er klare,nemlig at kun 30 min. mosjon hver dag vil gi oss en bedre form, med mindre antall plager og sykdommer. Og ikke minst viktig redusere bruken av penger over statsbudsjettet. Regjeringen har derfor også besluttet å sette klare og nye prioriteringer  for hvorledes f.eks  bevilgningene til idretten skal brukes. Idretten tilføres som kjent mange penger hvert år, hvilket tilsier at man må prioritere pengebruken på best mulig måte.

Det er et samfunnsansvar for alle idrettsgrener å stimulere folk til fysisk aktivitet. Her kommer golfsporten inn som en viktig del,ikke minst for den godt voksne del av befolkningen,som ved normal helse kan påregne å  dyrke sin idrett i mange år også etter pensjonsalderen. Dette er heller ikke noen kostbar idrett sammenlignet  med øvrige idretter som f.eks ski og fotball.

For kr.2.000 til 3.000 kan man kjøpe et brukbart sett golfklubber og dette er jo relativt sett ikke masse penger i dag. I hvert fall ikke sammenliknet med helsegevinsten som oppnås. For al del kan man selvsagt anvende mye mer penger enn dette,dersom man investerer i alt mulig utstyr som er å få kjøpt på markedet. Man kan også i flere klubber få lånt nødvendig utstyr eller hvis man appsolutt skal eie alt selv og bli en såkalt utstyrsfreak som vi kjenner fra all idrett, er det jo i dag gode muligheter til å låne penger for å investere i forskjellig golfutstyr.

At golfaktivitet er sundt er det ingen tvil. Det foreligger forskning fra både Norge og Sverige som viser at aktive golfere i snitt lever 5 år lengre,takket være den fysiske aktivitet som golf innebærer. Det er derfor vel anvendte penger for å få en bedre alderdom med best mulig helse.

Golfen har således en viktig misjon.Ta utfordringen,bruk noen penger og anskaff golfutstyr for å sikre deg en bedre helse,men ikke minst opplev en meget hyggelig hobby.

Dyrevern i Spania

Forbyr dyr i sirkus – aktivt dyrevern

Som den første regionen i Spania har Katalonia nå vedtatt å forby sirkus og andre å opptre med levende dyr.

Fem partier av de sju i det lokale parlamentet er for lovendringen som skal dekke hele regionen der 99 kommuner allerede har et liknende forbud. I hele Spania  har 133 kommuner forbud mot denne formen for underholdning med levende dyr. Man anser at dyrene blir mishandlet og at de lever under  verre forhold enn i zoologiske hager, samt at de blir forlatt når de ikke lenger  kan utnyttes. Rull kjemper for dyrevern.

Josep Rull

Josep Rull, parlamentsmedlem, CiU

Josep Rull som er parlamentsmedlem for det ledende partiet  CiU, siterte i forbindelse med offentliggjøringen av  avtalen Gandhi :

”En nasjons storhet og moralske utvikling  kan måles på den måte den behandler sine dyr”.

På tross av tiltaket og tilfredsheten blant katalanske politikere, er det fortsatt  lang vei fram til det er  dyrevelferd for alle dyr i Katalonia der man i 2012 forbød tyrevektning  I den forbindelse  unnlot man likevel  å forby  correbous ( okseløp )  og bous embolats ( klær eller annet som bindes til oksenes horn  og som så blir  tent på). Dette er to tradisjoner som fortsatt praktiseres blant annet under  byfestene.

Økonomi og arbeidsledighet i Spania

Den økonomiske utviklingen i Spania er bekymringsfull. Arbeidsledigheten har for første gang i moderne tid passert 25 prosent. Ref. det nasjonale statistiske instituttet   (INE) ut fra 3.kvartal i år.

INE begynte først i 1976 å føre tall og regne ut statistikker over hvor mange som arbeider eller ikke arbeider i landet, og det er altså  første gang siden 1976 at flere en 25 prosent er arbeidsløse. Det  innebærer at  5,778 millioner arbeidsdyktige spanjoler nå er  arbeidssøkere. Dette er en økning på 85.000 fra 2.kvartal.

Særlig hardt rammet er byen Ceuta i Nord Afrika der arbeidsledighetn overstiger  41 prosent. Andalucia regionen med sine 35 prosent er også sterkt rammet. I Malaga provinsen er 33 prosent uten arbeide noe som tross alt er et lite lyspunkt,nemlig 12.000 færre arbeidsledige enn i .kvartal.

Alle husstander der alle medlemmer er arbeidsløse har også steget med mer  enn 312.000 personer og  utgjør nå til sammen  ca 1,7 millioner.

Økonomien er samtidig i resesjon for femte kvartal på rad, og bruttonasjonalproduktet ventes å krympe med  1,5 prosent i løpet av inneværende år,hvilkjet naturlig er med på å gjøre vondt  verre.

Som følge av den økonomiske situasjonen har  over 920.000 personer valgt å si adios til  Spania.

Mange av disse er riktignok utlendinger,men blant dem er også  vel 117.000 spanjoler.>Dette er en utvikling som har skjedd i løpet av siste 21 måneder.

I løpet av årets første 9 måneder har 420.150 personer forlatt landet,herav 54912 spanjoler.

De fleste har valgt å emigrere for å finne arbeid.

Nordmenn som ferierer i Spania for kortere eller lengre tid merker utviklinggen først fremst  at butikkvarer ikke synes å stige i pris og at restaurantregningen eller har blitt mindre.

Dette kan kanskje virke positivt for den enkelte ferierende i nuet,men neppe bra på sikt.

Mange frierende  nordmenn og øvrige europeere har jo egen eiendom i Spania og de aller fleste har opplevd et betydelig verdifall så langt.

Hvor utviklingen går i så henseende ,er det forskjellige oppfatninger om.

Opplev fantastiske Thailand

Thailand har etterhvert blitt en yndet feriedestinasjon for solhungrige nordmenn. Landet nyter godt av et varmt klima året rundt, og er spesielt solrikt i vinterhalvåret på den nordlige halvkule. Dette betyr at Thailand egner seg godt som feriested i månedene oktober-april, perioden når andre feriefavoritter som Spania og Hellas er for kalde for en real Sydenferie. De fleste turister unngår Thailand i perioden juni-september, da regntiden gir til tider store mengder nedbør i disse månedene.

Idyllisk øy ved Krabi

Idyllisk strand ved Krabi

Flybillettprisene til Bangkok, Thailands hovedstad, blir stadig billigere fra Oslo som følge av økt konkurranse på ruten.

Qatar Airways' Dreamliner - business class,

Qatar Airways’ Dreamliner – business class

Per i dag flyr Thai Airways og Norwegian direkteruter Oslo-Bangkok, men Qatar Airways har nylig startet opp sin rute med den splitter nye Boeing Dreamliner der de reisende drar fra Oslo med flybytte i Doha, Qatar. Et raskt søk på Skyscanner.no viser at man bortsett fra høytider kan få økonomibilletter fra ca 4000,- kr tur/retur, og om man vil oppleve luksus i luften – business class med Qatar Airways til ca 13 000,- tur/retur.

Storbyferie, avslapning, bading, sol, party og opplevelser – Thailand har alt. I Bangkok kan du oppleve det vrimlende storbylivet en asiatisk storby har å tilby, i Phuket er det sol, bading og fest for ung og gammel og i Krabi kan du nyte rolige og late dager med strandliv og leie en kajakk og utforske øyene rundt.

Bangkok - en by som aldri sover

Bangkok – en by som aldri sover

Prisnivået i Thailand er svært lavt, og en person kan spise seg mett på en grei restaurant for 50 kr. Hotell og eventuelt leie av hus/leilighet er også rimelig i store deler av selv de mest populære turistområdene. Thailands popularitet som turistland vil trolig bare øke de kommende årene, med dalende priser på flybilletter, sol og varme hele året og et  rimelig prisnivå for kuldeleie nordmenn.

 

 

Ferietur til Vestlandet i sommer?

Ålesund

Ålesund, flere ganger kåret til Norges vakreste by

Planlegger du ferietur til vestlandet i sommer?

Det går mot fellesferie å flere og flere nordmenn velger Norge som sin feriedestinasjon. Med sine verdenskjente fjorder og fjell blir vakre vestlandet ofte et naturlig valg. Har du bodd i en storby hele livet så har du ofte bare hørt på nyhetene om hvilke tilbud til norsk ferie som finnes der ute.

Definer hva du vil oppleve

Å feriere i Norge kan ofte bli en dyr affere. Prisnivået er som alle vet høyt og om en ikke planlegger nøye kan feriebudsjettet raskt gå på en smell.

Planlegg nøye på forhånd hva du vil oppleve, hvor du vil spise og hvordan du skal bo. (hotell, camping, hytter etc) Å legge en god plan for ferien vil alltid lønne seg økonomisk.

Her er noen tips til opplevelser på Vestlandet i sommer

Ta turen til Bergen med tog. Bergensbanen står på en eksklusiv liste som rangerer “verdens vakreste reiser med tog”, og er absolutt er godt alternativ om en vil ta turen til Bergen med tog.

Eget Munch Museum i Bergen?

Vell fremme i Bergen kan en besøke KODE Kunstmuseene  i Bergen som har fått en fast presentasjon av sin unike Edvard Munch samling.  Her kan du oppleve mesterverk av bla.  Edvard Munch, Nikolai Astrup, Pablo Picasso, Paul Klee og J. C. Dahl.

Norges vakreste by

I norges vakreste by Ålesund kan du bla. oppleve fantastisk jugendarkitektur, Ålesund akvarium, utsiktspunktet Fjellstua og ColorLine Stadion med sin “berømte statue”. Ålesund er kjent for sine mange gode fiskerestauranter og som hjem til norges beste fotballproff ; John Arne Riise.  Ved siden av å være en fantastisk fotballspiller er Riise en “fargeklatt” og en mediayndling som både på og utenfor fotballbanen alltid befinner seg i medias søkelys. I det siste er det John Arne Riise valg av ny sponsor som har vært i vinden.

 

facebook logoGoogle+ logotwitter logo