Golfstudenter i USA

Norske golfstudenter i USA

golfUnge norske golfentusiaster har gjennom mange år valgt å reise til  Amerika for å studere ved universiteter der i kombinasjon  med å utvikle sine golfferdigheter.

USA har imidlertid fram til nå vært det eneste landet hvor det første året av en fireårog Bachelorgrad ikke har vært kvalifiserende til studiestøtte fra lånekassen. Dette har ført til at det kun har vært studenter fra familier med mange penger som har hatt anledning til disse golf studiene. Dette blir det nå en forandring på. Før siste stortingsvalg ble det gitt løfte om at det ville bli gitt lån fra lånekassen til alle studieårene i USA.

Det at flere studenter nå får anledning til å låne penger,vil på sikt forhåpentligvis også komme norsk golfsort til gode ved at flere talenter kan kombinere sin spoirt med utdannelse. Høsten 2014 vil det være ca 400 læresteder som er kvalifisert til å motta førsteårsstøtte fra lånekassen. Betingelsen er dog at lærestedet er internasjonalt ranket.

15 millioner i studiestøtte

Det er foreslått å bevilge ca 15 millioner kroner over statsbudsjettet til studiestøtte i USA fra og med høsten av. Med tanke på hvor viktig golfsporten etter hvert har blitt for medvirke til en gold helse, er dette et kjærkomment tiltak til sportens fremme. Innvesterte penger vil forhåpentligvis spare penger over  kommende års helsebudsjetter.

Penger spart er penger tjent sies det,men her er det altså snakk om å investere penger for å spare i fremtiden. Ved å yte disse lån gir man også flere muligheten til å få en bedre utdannelse og således sikre en god framtid med bedre økonomi.

0 kommentarer… add one

Legg igjen kommentar

Next Post:

Previous Post:

facebook logoGoogle+ logotwitter logo