boligpris

Boligpriser – hvor er de på vei?

Boligprisene i Norge har de siste 20 årene steget nesten uavbrutt med unntak av en nedgang i forbindelse med finanskrisen i 2008. Da falt prisene ca 14% på landsbasis. Landets boligpriser har steget mange hundre prosent siden 1992 i følge SSB. Kjøpte du en blokkleilighet for 200 000 kr i 1992 vil den i snitt være verdt 1,4 millioner kroner i dag. Altså en gevinst på 1,2 millioner kroner når vi ikke tar hensyn til inflasjon. For småhus og eneboliger har ikke boligprisene steget fullt så mye, men vi kan likevel si at det har vært en formidabel prisøkning i de segmentene også, med en vekst på henholdsvis 400% og 300% siden 1992.

 

Det store spørsmålet mange stiller seg nå er; hvor er boligprisene på vei nå? Skal de videre opp, flate ut eller vil vi se et fall i prisen på bolig de kommende år? Eksperter på økonomi og boligpriser er uenige når det kommer til å spå fremtiden. Harald Magnus Andreassen påpeker i Dn.no 8 faktorer som kan tale for et fall i boligprisene fremover. Et varig fall i oljeprisen, økende arbeidsledighet og høyere boliglånsrente ser ut til å være de mørkeste skyene på horisonten for norske boligeiere. Andreassen tror likevel mer på en utflatning av boligprisene enn et brutalt fall/krakk, men advarer mot å investere i bolig på kort sikt. Tidligere Nobelprisvinner i økonomi Vernon Smith er mer pessimistisk og tror Norge befinner seg midt i en stor boligprisboble som til slutt vil sprekke, som vi kan lese i bt.no. Han påpeker at lønningene har steget mye mindre enn boligpriser over tid, og at nedgangen i boligpriser kan bli brutal.

Foto: Olav Olsen

SSB på sin side tror at boligprisene fortsetter oppover i 2013 og 2014 med ca 6% hvert av disse årene. Etter 2014 tror de at vi vil se en utflatning av prisene som konsekvens av økt rente fra bankene på boliglån. Sentralbanksjef Øystein Olsen tror også boligprisene vil fortsette oppover, men er bekymret for den høye gjelden folk pådrar seg for å ha mulighet til å kjøpe noe i dagens marked.

Hvem som får rett til slutt vet ingen, men en bolig er til slutt verdt det noen har evne og vilje til å gi for den. Evnen kan påvirkes i stor grad om bankene strammer kraftig inn på pengene de låner ut, at de stiller høyere krav til egenkapital og inntekt for eksempel.