golf

Golf som lidenskap

Golf som lidenskap

golf passion

Golf, llidenskap eller galskap?

Mange av oss er ganske ekta på golf,mens andre i gjen er opptatt av jakt eller gjerne begge deler.

Både jakt og golf gir en ypperlig anledning til å koble av fra hverdagens stress og mas,dyrke godt vennskap og i tillegg ta del i flotte naturopplevelser.

Jakten har sin egen spenning ,mens golfen definitivt også har sin. Det er like spennende hver dag før første utslag .» I dag har vi hvirkelig følelsen av det skal gå bra «. Dette er en vanlig tankegang før golfrunden. For de fleste av oss som har et ganske ustabilt spill ,er det dog umulig på forhånd å ha en kvalifisert mening hvorvidt runden skal bli bra eller ei. Denne spenningen er nok en av flere grunner til at golf absolutt aldri blir kjedelig.

Dersom man mislykkes med noe man forsøker seg på ,så er det ganske vanlig at man legger den aktiviteten på hylla for en periode. For mange av oss golfere er det imidlertid ikke slik når det kommer til golfspilling. Desto dårligere man har spilt,desto fortere vil man ut på banen igjen for å bevise for seg selv og andre at så dårlig er man egentlig ikke. På den annen side så er det dessverre ikke slik at en god runde blir etterfulgt av en ny god runde.

Når man endelig føler at svingen sitter og golf ikke er så vanskelig likevel,blir man fort satt på plass.Så enklt er det ikke.  I golf blir man aldri utlært og bra er vel det.

Golfens spesielle handicapsystem bidrar også til golfens spenning . På den måten er hver eneste runde en konkurranse med seg selv i tillegg til at man kan konkurrere med de man spiller sammen med ,uavhengig av alder og spillestyrke. Dersom man legger inn noen mindre penger som premiering f.eks pr. vunnet hull i tlllegg stiger spenningen. Mans kal imidlertid ikke behøve å låne penger for å delta i denne aktiviteten. Golf er og forblir en rimelig sport også i sammenlikning ned andre aktiviteter. Den helsemessige gevinst er også uomtvistelig.

God runde.

 

Golfstudenter i USA

Norske golfstudenter i USA

golfUnge norske golfentusiaster har gjennom mange år valgt å reise til  Amerika for å studere ved universiteter der i kombinasjon  med å utvikle sine golfferdigheter.

USA har imidlertid fram til nå vært det eneste landet hvor det første året av en fireårog Bachelorgrad ikke har vært kvalifiserende til studiestøtte fra lånekassen. Dette har ført til at det kun har vært studenter fra familier med mange penger som har hatt anledning til disse golf studiene. Dette blir det nå en forandring på. Før siste stortingsvalg ble det gitt løfte om at det ville bli gitt lån fra lånekassen til alle studieårene i USA.

Det at flere studenter nå får anledning til å låne penger,vil på sikt forhåpentligvis også komme norsk golfsort til gode ved at flere talenter kan kombinere sin spoirt med utdannelse. Høsten 2014 vil det være ca 400 læresteder som er kvalifisert til å motta førsteårsstøtte fra lånekassen. Betingelsen er dog at lærestedet er internasjonalt ranket.

15 millioner i studiestøtte

Det er foreslått å bevilge ca 15 millioner kroner over statsbudsjettet til studiestøtte i USA fra og med høsten av. Med tanke på hvor viktig golfsporten etter hvert har blitt for medvirke til en gold helse, er dette et kjærkomment tiltak til sportens fremme. Innvesterte penger vil forhåpentligvis spare penger over  kommende års helsebudsjetter.

Penger spart er penger tjent sies det,men her er det altså snakk om å investere penger for å spare i fremtiden. Ved å yte disse lån gir man også flere muligheten til å få en bedre utdannelse og således sikre en god framtid med bedre økonomi.

God helse er god økonomi

Nordmenn og helse

De fleste nordmenn er blant de minst flinke til å mosjonere og holde sin helse  vedlike. I Europa er det kun engelskmenn som mosjonerer mindre enn oss nordmenn. For norsk helsevesen er dette faktisk en stor utfordring.

helse mosjon golfDersom vi hadde vært flinkere til å  mosjonere og være fysisk aktive hadde Norge spart masse penger på det stadig økende helsebudsjett. Tallenes tale er klare,nemlig at kun 30 min. mosjon hver dag vil gi oss en bedre form, med mindre antall plager og sykdommer. Og ikke minst viktig redusere bruken av penger over statsbudsjettet. Regjeringen har derfor også besluttet å sette klare og nye prioriteringer  for hvorledes f.eks  bevilgningene til idretten skal brukes. Idretten tilføres som kjent mange penger hvert år, hvilket tilsier at man må prioritere pengebruken på best mulig måte.

Det er et samfunnsansvar for alle idrettsgrener å stimulere folk til fysisk aktivitet. Her kommer golfsporten inn som en viktig del,ikke minst for den godt voksne del av befolkningen,som ved normal helse kan påregne å  dyrke sin idrett i mange år også etter pensjonsalderen. Dette er heller ikke noen kostbar idrett sammenlignet  med øvrige idretter som f.eks ski og fotball.

For kr.2.000 til 3.000 kan man kjøpe et brukbart sett golfklubber og dette er jo relativt sett ikke masse penger i dag. I hvert fall ikke sammenliknet med helsegevinsten som oppnås. For al del kan man selvsagt anvende mye mer penger enn dette,dersom man investerer i alt mulig utstyr som er å få kjøpt på markedet. Man kan også i flere klubber få lånt nødvendig utstyr eller hvis man appsolutt skal eie alt selv og bli en såkalt utstyrsfreak som vi kjenner fra all idrett, er det jo i dag gode muligheter til å låne penger for å investere i forskjellig golfutstyr.

At golfaktivitet er sundt er det ingen tvil. Det foreligger forskning fra både Norge og Sverige som viser at aktive golfere i snitt lever 5 år lengre,takket være den fysiske aktivitet som golf innebærer. Det er derfor vel anvendte penger for å få en bedre alderdom med best mulig helse.

Golfen har således en viktig misjon.Ta utfordringen,bruk noen penger og anskaff golfutstyr for å sikre deg en bedre helse,men ikke minst opplev en meget hyggelig hobby.