mosjon

God helse er god økonomi

Nordmenn og helse

De fleste nordmenn er blant de minst flinke til å mosjonere og holde sin helse  vedlike. I Europa er det kun engelskmenn som mosjonerer mindre enn oss nordmenn. For norsk helsevesen er dette faktisk en stor utfordring.

helse mosjon golfDersom vi hadde vært flinkere til å  mosjonere og være fysisk aktive hadde Norge spart masse penger på det stadig økende helsebudsjett. Tallenes tale er klare,nemlig at kun 30 min. mosjon hver dag vil gi oss en bedre form, med mindre antall plager og sykdommer. Og ikke minst viktig redusere bruken av penger over statsbudsjettet. Regjeringen har derfor også besluttet å sette klare og nye prioriteringer  for hvorledes f.eks  bevilgningene til idretten skal brukes. Idretten tilføres som kjent mange penger hvert år, hvilket tilsier at man må prioritere pengebruken på best mulig måte.

Det er et samfunnsansvar for alle idrettsgrener å stimulere folk til fysisk aktivitet. Her kommer golfsporten inn som en viktig del,ikke minst for den godt voksne del av befolkningen,som ved normal helse kan påregne å  dyrke sin idrett i mange år også etter pensjonsalderen. Dette er heller ikke noen kostbar idrett sammenlignet  med øvrige idretter som f.eks ski og fotball.

For kr.2.000 til 3.000 kan man kjøpe et brukbart sett golfklubber og dette er jo relativt sett ikke masse penger i dag. I hvert fall ikke sammenliknet med helsegevinsten som oppnås. For al del kan man selvsagt anvende mye mer penger enn dette,dersom man investerer i alt mulig utstyr som er å få kjøpt på markedet. Man kan også i flere klubber få lånt nødvendig utstyr eller hvis man appsolutt skal eie alt selv og bli en såkalt utstyrsfreak som vi kjenner fra all idrett, er det jo i dag gode muligheter til å låne penger for å investere i forskjellig golfutstyr.

At golfaktivitet er sundt er det ingen tvil. Det foreligger forskning fra både Norge og Sverige som viser at aktive golfere i snitt lever 5 år lengre,takket være den fysiske aktivitet som golf innebærer. Det er derfor vel anvendte penger for å få en bedre alderdom med best mulig helse.

Golfen har således en viktig misjon.Ta utfordringen,bruk noen penger og anskaff golfutstyr for å sikre deg en bedre helse,men ikke minst opplev en meget hyggelig hobby.