pensjon

EU press på Norge

EU presser Norge til å betale ut pensjoner

eu pressEU presser Norge til å betale ut pensjoner til  spanske sjømenn som arbeidet i den Norske handelsflåten mellom  1960 og 1994 og som betalte skatt til Norge, hvilket altså norske myndigheter inntil nå ikke har gjort. EU har nå blandet seg inn i denne problematikken og krever at man kommer frem til en løsning.  Det har vært mange forhandlinger gjennom flere år mellom  Norge og Spania uten at man så langt har lykkes å komme til enighet. En løsningen synes fortsatt å være langt unna.

Spania har derfor brakt saken inn for  EU og kommisæren for  sysselsetting og  sosialpolitikk hvis navn er  Laszlo Andor. Han skisserer etter sin mening en enkel løsning,nemlig at Norge må velge mellom å betale pensjon til de spanske sjømennene eller tilbakebetale skatten de trakk fra  lønnen under deres arbeidsforhold til Norge.

Dette gjelder mange tusen spanjoler ,hovedsakelig fra  den nordvestlige regionen  Galicia, som arbeidet om bord på norskregistrerte  lasteskip, slepebåter og øvrige skip i den norske handelsflåten.  Alle sjømennene betalt skatt til Norge, selv om de var bosatt  i Spania og fulgte således den daværende  skattepliktsavtalen mellom Spania og Norge.

EU parlamentet konkluderte faktisk for 2 år siden at de spanske sjømenn dette omfatter  er å betrakte som ofre for en alvorlig  og sosial urettferdighet fra Norges side,uten at dette har medført noen endring fra  i den norske  politikken. De spanske sjømennene  overveier derfor å bringe saken inn for den europeiske menneskerettsdomstolen i  Strasbourg,dersom ikke forhandlingene fører frem.