Uncategorized

Styrer teknologi livet ditt?

Har teknologi tatt styringen

Det moderne teknologiske samfunnet vi lever i, vil i mange tilfeller få folk til å føle seg distrahert og stresset. Teknologi er et simpelt verktøy og det vil påvirke livet vårt etter hvordan vi bruker det. Som alt annet i livet, kan vi sikte mot det positive og la teknologien hjelpe til en bedre hverdag, fremfor å hindre oss.

Overbruk

Det viktigste startpunktet i det å forandre vaner er å erkjenne at de eksisterer. For dette, kan man bruke apper som Check, Quality Time og Moment som gir deg et daglig sammendrag av ditt eget mobilbruk. På datamaskiner gjør RescueTime en tilsvarende jobb. Ikke glem at kjedsomhet ofte er tilstede når kreativitet blomstrer.

Støtt sunne vaner

Det er flere apper som kan hjelpe deg i å opprettholde sunne vaner. Telefonen din kan overvåke din daglige aktivitet og tilby treningsprogram. Man kan med et fingertrykk se næringsinnhold i mat, få et ubegrenset tilgang på sunne oppskrifter eller matinspirasjon. Du kan også bruke telefonen til å overvåke søvnen din og hvor mye kvalitetssøvn du får i løpet av en natt.

Praktiser mindfulness

Mindfulness betyr å leve livet her og nå, slik det er, med emosjonell åpenhet, mental klarhet og målbevissthet. Som alle nye vaner, krever det trening før det blir til en rutine. Teknologi kan faktisk hjelpe oss og tilbyr en rekke apps som guider oss til en mer mindful hverdag. De mer kjente appene er Headspace, Smiling Mind, Stop – Breathe and Think og Insight meditation timer. Et eksempel på øvelser disse tilbyr kan være en ringeklokke ved tilfeldig tidspunkter igjennom dagen, som en påminnelse om å stoppe det du holder på med, ta en pustepause og øve på å være tilstede her og nå. Istedenfor å gå på autopilot og la teknologi skje, må man nærme seg med oppmeksomhet og åpenhet for forandring. Teknologibaserte produkter er skapt for å fange oppmerksomheten vår og holde på den, selv om det ikke er til vårt eget beste. Det kan organisere, tilby effektivitet og underholdning, men det kan også distrahere, disorientere og skape kaos. Ta en pause, sjekk inn hos deg selv og sett et mål i det å holde teknologien på rett plass i livet ditt.

EU press på Norge

EU presser Norge til å betale ut pensjoner

eu pressEU presser Norge til å betale ut pensjoner til  spanske sjømenn som arbeidet i den Norske handelsflåten mellom  1960 og 1994 og som betalte skatt til Norge, hvilket altså norske myndigheter inntil nå ikke har gjort. EU har nå blandet seg inn i denne problematikken og krever at man kommer frem til en løsning.  Det har vært mange forhandlinger gjennom flere år mellom  Norge og Spania uten at man så langt har lykkes å komme til enighet. En løsningen synes fortsatt å være langt unna.

Spania har derfor brakt saken inn for  EU og kommisæren for  sysselsetting og  sosialpolitikk hvis navn er  Laszlo Andor. Han skisserer etter sin mening en enkel løsning,nemlig at Norge må velge mellom å betale pensjon til de spanske sjømennene eller tilbakebetale skatten de trakk fra  lønnen under deres arbeidsforhold til Norge.

Dette gjelder mange tusen spanjoler ,hovedsakelig fra  den nordvestlige regionen  Galicia, som arbeidet om bord på norskregistrerte  lasteskip, slepebåter og øvrige skip i den norske handelsflåten.  Alle sjømennene betalt skatt til Norge, selv om de var bosatt  i Spania og fulgte således den daværende  skattepliktsavtalen mellom Spania og Norge.

EU parlamentet konkluderte faktisk for 2 år siden at de spanske sjømenn dette omfatter  er å betrakte som ofre for en alvorlig  og sosial urettferdighet fra Norges side,uten at dette har medført noen endring fra  i den norske  politikken. De spanske sjømennene  overveier derfor å bringe saken inn for den europeiske menneskerettsdomstolen i  Strasbourg,dersom ikke forhandlingene fører frem.

Studielån og stipend – tjener du for mye?

 Studielån lønner seg

De fleste studenter i Norge som studerer på heltid mottar i dag støtte fra Statens Lånekasse i form av studielån. 40% av lånet omgjøres til stipend om studenten består eksamen og tar 30 studiepoeng på et semester. Forutsetningen er at man er såkalt borteboer, altså ikke bor hos foreldre/besteforeldre mens man mottar støtten. Mange som studerer har deltidsjobber for å spe på pengene de mottar fra Lånekassen. Det er selvfølgelig i stort sett alle aspekt bare positivt at en finner tid til å tjene til livets opphold ved siden av studiene. Men i forhold til studie lån og stipend er der noe en må ta hensyn til om en ikke skal bli straffet for å tjene litt ekstra.

student studielån

De fleste studenter tar studielån.

Det er viktig å være obs på at man ikke kan tjene over en viss grense, da blir nemlig stipendet redusert drastisk. For 2014 er grensen satt til 157 000,-. Tjener du mer enn dette brutto i 2014 vil stipendet reduseres og en andel bli om til lån. Du kan heller ikke ha for høy ligningsformue, grensen er satt til 357 000,- for enslige mottakere av stipend.

For mer detaljerte tall kan du besøke denne linken. Det er verdt å merke seg at om man bare mottar støtte for et halvt år med studier, altså et semester, kan inntekten være oppunder 400 000,- brutto før stipendet reduseres. I bruttoinntekten inngår alt av skattbar inntekt, men også renteinntekter, aksjegevinst og evt. skattbare leieinntekter.

Det er en bred enighet om at det å ta studielån lønner seg til og med om du ikke kan få lånet gjort om til stipend. Pengene er rentefrie i hele perioden du er under utdanning, og når lånet omsider skal tilbakebetales er renten svært lav, for tiden rundt 2,5 %. Om man setter bort deler av pengene på en høyrentekonto med 3,5 % rente tjener man faktisk på å benytte seg av  studielån. Dette er for øvrig å spekulere med statlige støtteordninger og anbefales derfor ikke.

 

BSU – en gullkantet ordning som forbedres ytterligere neste år!

bsuBSU, boligsparing for ungdom, er en sparingsform for alle mellom 18-34 år. Fordelen med ordningen er markedets beste rente og 20% skattefradrag for det årlige sparebeløpet opptil 20 000,-.

Finansportalen.no gir en god oversikt hvilke betingelser som gis BSU kontoer. I dag er det Åfjord Sparebank som gir den beste renten til sine helkunder, med 5,3% årlig rente.

Fra og med 2014 økes det årlige mulige årlige sparebeløpet fra 20 000,- til 25 000,- og maks spart beløp går opp fra 150 000,- til 200 000,-. Forutsatt at du tjener mer enn ca 60 000,- brutto i året kan du altså spare 5 000,- i skatt ved å spare 25 000,- i BSU. Om du får en rente på 5% på 25 000,- betyr dette en bruttoavkastning på 25% på pengene du har spart – altså en eventyrlig avkastning til null risiko! Det eneste bakteppet med ordningen er at pengene MÅ brukes til bolig eller nedbetaling av boliglån. Om du av en eller annen grunn bruker de oppsparte midlene på noe annet enn bolig vil skatteetaten kreve skattefordelen du har fått på sparingen tilbake – dette vil fort bli mange tusen kroner om du sparer maks beløp år etter år.

Om du har mulighet til å spare i BSU; gjør det! Ingen annen form for investering og sparing gir deg bedre avkastning til samme risiko og fordelen med en solid BSU konto når man kjøper sin første bolig er stor. Banken ser da at du har en god sparevilje/evne og dette øker sannsynligheten for at de vil gi deg boliglån når du trenger det. NA24 skriver i dag om BSU som en “julegave” fra staten til de som er flinke til å spare – det er vi enige i!

facebook logoGoogle+ logotwitter logo