historie

Drammens kjente kulturpersonligheter.

Drammens kulturpersonligheter

Drammen har fostret mange kjente kulturpersonligheter. En av de mange var Per Sivle som levde fra 1857 til sin død i 1904. Han bodde storparten av livet i Drammen som voksen.  Han var en kjent forfatter av den folkelig e typen. Han var opptatt av politiske spørsmål og hadde en sterk nasjonal følelse.

Per sivle

Per Sivle var forfatter, lyriker og journalist.

Av hans mest kjente noveller må nevnes”Berre en hund”.  Av dikt kommer man ikke utenom”Den fyrste song”.  Han skrev også romaner og en av hans mest kjente her var”streik” som var bygget på et slag på Bragernes Torg hvor arbeidere som var i streik ble møtt med soldater fra Hæren.

Per Sivle har fått sin statue plassert i Drammen , nærmere lokalisert til Grønland torg. Statuen er utført av Merete Sejersted.

En annen kulturpersonlighet var Sigurd Christiansen født i 1891 og døde i 1947.  Han blir betraktet som av Norges største diktere. Han vant da også een stor nordisk konkurranse med romanen ”To levende og en død”. Han ble også internasjonalt berømt. Sigurd Christansen har også fått sin statue eller nærmere angitt en byste, laget av billedkunstneren Oddmund Raudberget, plassert utenfor Drammens teater.

Komponisten Johan Halvorsen var en annen kjent drammenser. Han var født i 1864 og døde i 1935.  Han var særlig kjent som teaterkomponist, men var også dirigent og utøvende musiker.

Statuen av Halvorsen er laget av Stinius Fredriksen og plassert på Karls Gundersens plass.

En annen personlighet som også bør nevnes i denne sammenheng er skikongen Torleif Haug med sine mange triumfer innen skisporten. Han har også fått sin statue. Den står plassert ved oppkjøring til Spiralen og er laget av Per Palle Storm.

 

Gamle Egypt

Den egyptiske sivilisasjonen utviklet seg etter at jordbruket oppsto langs Nilen for ca 7000 år siden.Opprinnelig ble området styrt av en rekke byer som delte seg i to grupper  ca 3100 f.Kr. Bystatene i Øvre Egypt samlet seg rundt byen Hierakonpolis, Aidamas nærmeste nabo i sørøst,og bystatene i Nedre Egypt samlet seg  rundt byen Buto. Det første dynastiet av faraoer er fra  omkring 2950 f.Kr. da farao Narmer  samlet  Øvre Nedre Egypt i ett rike. Han styrte riket fra Memfis,som han anla som hovedstad.

egypt lånDet var i denne såkalte predynastiske eller arkaiske perioden t de senere dynastienes  sterke symboler på makt og  herredømme  ble dannet. Blant annet dukket bruken av mektige symboler som falken, skorpionen og klubben opp i  denne  tidlige perioden. Guden Apis og gudinnen Hathor  opptrådte i tidlige  ugaver, og de døde begynte å få med seg  gaver i graven beregnet på livt etter døden.

At byen Aidaima  ssto på terskelen  til å bli  en del av verdenshistoriens mest berømte kongedømmer, visste ikke byens innbyggere. De visste heller ikke  at vår tids arkeologer  ville finne levningene  etter dem interessante  nettopp  fordi  de vitner om denne utviklingen.

Noe derimot innbyggerne visste alt om var hvordan det føltes å ta avskjed for alltid med sine. Det første egyptiske kongedømme oppsto som idligere nevnt omkring 2950f.Kr. da kong Narmer lot seg krone som den første egyptiske farao over et samlet rike. Narmer som man mener er samme person som Menes ,smlet Øvre og Nedre Egypt i ett rike , det første store rike .

Narmers innsats for å samle et stort antall selvstendige byer og småriker i Øvre og Nedre Egypt til et stort rike ,var en enorm oppgave ,og han kunne bare greie det fordi området allerede hadde gjennomgått  en forandring  som så å si gjorde det klart til å bli forenet.

facebook logoGoogle+ logotwitter logo