Styrer teknologi livet ditt?

Det moderne teknologiske samfunnet vi lever i, vil i mange tilfeller få folk til å føle seg distrahert og stresset. Teknologi er et simpelt verktøy og det vil påvirke livet vårt etter hvordan vi bruker det. Som alt annet i livet, kan vi sikte mot det positive og la teknologien hjelpe til en bedre hverdag, [...]

Boligboble i Norge

bolig boble

Den norske økonomien har fått en bråstans i utviklingen. Dette får direkte innflytelse på banker som kutter rentesatsene og setter i gang en boliglånskrig. Lave rentesatser og stor konkurranse i markedet for boliglån, kan bidra til en fortsatt bratt stigning i gjeld og boligpriser. Norges Bank er blant de eneste som har holdt rentene høye, [...]

Øker boligmarkedet klasseskillet i Norge?

boligmarkedet

For de fleste boligeiere vil den største delen av formuen ligge i eiendom. Boligprisene stiger og de vil sannsynligvis fortsette å stige. Dette er et stort problem for leietakere, uten at alle helt vet det selv. Prisene i de store byene Oslo, Bergen og Trondheim har steget jevnt og trutt de siste 20 årene. Eiendom [...]

Penger – Fem dårlige vaner om pengehåndtering

mann penger balanser på line

Penger og dine egne gode gode vilje mot deg selv er ikke alltid nok. Selv om du har gode intensjoner, kan du lett få problemer med økonomien. Særlig hvis du har dårlige vaner som sluker penger, uten at du vet helt selv hvor de tar veien. Ta en titt her og sørg for at du [...]

Hvordan bruke et kredittkort smartest mulig?

tipp topp tommel opp kredittkort

Å skaffe seg sitt første kredittkort er et stort steg. Kredittkort gir deg muligheter til å dekke uforutsette utgifter, som kan redde deg ut av betalingsanmerkninger, purringer og inkassokrav. Problemet med kredittkort er at det lett kan misbrukes, som kan føre til langsiktig gjeld og økonomiske problemer. Derfor er det viktig å forstå når man [...]

Alternativ investering

investering

Smart pengebruk handler ikke bare om sparing og budsjett, men også om investering. Legger du penger til side, og lar de ligge, vil de etter hvert synke i verdi og du taper på det over tid. Investering kan være skummelt hvis du ikke forstår alternativene man sitter med. Tradisjonell investering, som aksjer og fond, er [...]

Aksjer

aksjer

Hvis tanken om å investere i aksjer skremmer deg, er du ikke alene. Falske løfter og historier hvor investorer enten gjør seg rike eller mister alt, forandrer oppfatningen av hva som er virkelighet for folk flest. Ved å tilegne seg litt ekstra forståelse om aksjemarkedet og hvordan aksjemarkedet fungerer, vil man kanskje finne ut at [...]

Å sove nok er viktig

vakker kvinne som sover godt

På slutten av hver dag mister vi bevissthet og blir paralysert. Å sove for lite har gjort våre forfedre sårbar for ville dyr og andre farer. Så den potensielle risken, som er universell for pattedyr og mange andre arter, må ha en fordel når det kommer til utvikling og evolusjon? Forskning på dette området har [...]

Hva er effektiv temperatur ?

effektiv

Hva vil det si når vi snakker om effektiv temperatur ?, noe som vi ofte hører meteorologene snakker om. De fleste av oss har vel opplevd at jo sterkere det blåser, jo kaldere kjennes det ut. Effektiv temperatur benevner hvor mye kaldere vinder kan få luften til å føles for oss. Den effektive temperaturen kan [...]

Q10

q10

Dette er et vitaminlignende stoff og en sterk antioksidant. (q10) Yngre mennesker produserer det selv i kroppen-leveren,men denne produksjonen reduseres med alderen. Q 10 er et fettløselig stoff som betraktes å ha en særstilling blant vitaminlignende stoffer. Det påvirker  produksjon av energi i cellene.  Mangel på energi  medfører at vi blir trette og uopplagte og [...]

facebook logoGoogle+ logotwitter logo