Internasjonal økonomi

Krisen på Krim – Økonomiske sanksjoner

Med Russiske troppers inntog på Krim er faren for en nærstående væpnet konflikt mellom Ukraina og Russland høyst reell. Utvikler dette seg til en militær konflikt vil det bli alvorlige  samfunnsøkonomiske kostnader for hele verden.

Olje og gass

ukr_rusUSAs og Ukrainsk økonomier er ikke veldig nært forbundet. I krisens første fase vil ikke USAs økonomi rammes hardt. Mindre enn 5% av USAs oljeimport stammer fra Russland. EU derimot, og den europeiske økonomien vil hurtig merke krisen. EU er avhengig av russisk råolje og naturgass. I 2010 kom ca. 30% av EUs råolje- og gassimport fra Russland. Om konflikten med påfølgende sanksjoner både fra EU og Russland fortsetter vil det være enkelt å tenke seg at Russland svarer med å kutte leveranser av olje og gass til EU. Det som taler imot at Russland vil kutte eksport av olje og gass til EU, er at andelen av eksporten utgjør ca 80% av deres totale olje og gasseksport.  Mao. Det vil umiddelbart ha enorme konsekvenser også for Russisk økonomi om det kommer til kutt, eller uteblivelse av olje og gassleveranser til EU. Samtidig har USAs “oljemuskler” styrke nok til å i lang tid forsyne markedet med olje fra sine strategiske lagre.

Effekt på norsk økonomi

Som i så mange andre konflikter mellom land der olje og gass er et potensielt sanksjonsvåpen, vil effekten på norsk økonomi i første omgang være positiv. Dette fordi det som regel fører til en økning i pris på både råolje og gass, og Norges inntekter øker. Det første menigmann sannsynligvis vil merke av en slik konflikt er økning av drivstoffpriser, og økte priser på flyreiser.

Økonomiske sanksjoner frem og tilbake mellom partene i konflikten vil på sikt ha effekt både på Russlands, EU og USAs økonomi. Med gitt volatilitet av hele situasjonen som utspiller seg, er det nesten umulig å forutsi hvordan eventuelle hendelser vil påvirke den globale økonomien over tid. Det er bare å håpe på at verdens ledere bruker fornuft og finner gode løsninger som forhindrer opptrapping av konflikten, både økonomisk og militært.

Norsk økonomi avtar i vekst

Den norske økonomiske veksten avtar.

Veksten i norsk økonomi har de siste årene vært svært høy, i motsetning  til våre nordiske naboland, Danmark, Sverige og Finland hvor økonomien nærmest har gått i krabbefart. I Nordisk Økonomisk  Oversikt som nylig er offentliggjort, har økonomene i blant annet Nordea  fortatt en vesentlig nedjustering av vekstprognosene for norsk økonomi.

økonomisk vekst

Er festen over?

Veksten i norsk økonomi var i fjoråret svakere enn det flere økonomer anslo i begynnelsen på 2013. Flere svakhetstegn synliggjorde seg utover høsten. Boligprisene faller,pivat forbruk har stagnert,igangsettingen av nye boliger synker. Videre er innvesteringer i oljevirksomheten i ferd med å nå toppen. Dette kommer etter flere år med god lønnsvekst og lav produktivitetsvekst,som har gitt næringslivet i Norge høye kostnader  og svekket  konkurranseevne. Dette kan være en årsak til at norske bedrifter  har mistet flere store kontrakter til utlandet for leveranser til oljesektoren. Boligbygging,privat forbruk og oljeinnvesteringer har vært vekstdrivende de senere år,og det er altså her det nå svikter.

Flere økonomer forventer  et betydelig  fall  både i boliginnvesteringer og fall i boligprisene de kommende to år. Som følge av svak vekst,en svakere krone samt bedre vekst hos være handelspartnere vil på den annen side dette kunne føre til at tradisjonell eksport  vil kunne vokse noe sterkere. Man forventer også at lavere økonomisk vekst  og høyere arbeidsledighet,vil tilsi at Norges Bank vil reagere ved å kutte i styringsrenten et par ganger med til sammen ½ prosentpoeng.

Dette vil imidlertid neppe føre til at den enkelte lånekunde som ønsker å låne penger, være seg det er lån til kjøp av bolig eller lån il andre formå,vil nyte godt av dette. Man forventer også at regjeringen vil vedta noe ekstra skattelettelser og ekstra bevilgninger i infrastrukturprosjekter og offentlige bygg som antas å kunne dempe vekstnedgangen i norsk økonomi,men ikke fjerne den.

Pengene ruller inn i Spania

Tilbakeføring av pengene til Spania

Utenlandske selskaper er igjen så interesserte i Spania at pengene ruller inn.  Den spanske nasjonalbanken har nettopp offentliggjort tall som viser at utlendinger  de første åtte mnd i 2013 investerte for til sammen 18.757 milliarder euro. Det er nesten dobbelt så mye som i hele 2012 og det høyeste beløp siden 2008.

spaineuro

Når man trekker fra de 6.691 milliarder euro som spanjolene investerte i utlandet,gir det et pluss på drøyt 12 milliarder euro.

Blant de mest bemerkelsesverdige avtalene er en inngått av et investeringsfond tilknyttet den kjente medgrunnleggeren av  Microsoft, Bill Gates,som har kjøpt en del av konstruksjonsselskapet FCC. Det har blitt sett på som en delvis friskmelding av  Spania etter krisen at en av verdens rikeste menn  har valgt å investere her, selv  om det i følge avisen El Pais er tvilspmt om mannen selv har  vært med på å treffe  beslutningen.

Flere amerikanske  selskaper har vist seg på markedet, og det har også latinamerikanske,japanske og kinesiske. Det kinesiske oljeselskapet Sinopec holder på  å forhandle om en avtale med spanske Repsol om oppkjøp av selskapets  30 prosent andel i naturgasselskapet Gas Natural,hvis verdi er anslått til 52 milliarder euro. Eksperter forventer at årets første kvartal(2014)  blir enda bedre på denne fronten fordi det nå merkes en helt annen  holdning til  Spania enn i de mørke tider for ikke så lenge siden da man fryktet at Spania bare hadde valget mellom den europeiske  hjelpepakken og økonomisk kollaps.

Den positive tendensen  har smittet over på børsen  der de største av de spanske selskapene på aksjeindeksen Ibex 35 siden januar 2013 har steget med over 20%.

facebook logoGoogle+ logotwitter logo