Betingelser kredittkort

Generelle lånebetingelser for kreditter

betingelser kredittkort

Lånebetingelser for kredittkort varier.

Eksempel på vanlige minimumskriterier for å kunne søke om kredittkort

  • Minstekrav for å kunne søke om kredittkort er at du må:
  • Ha fylt 18 år
  • Ha minimum brutto inntekt på kr. 200.000 pr. år
  • Ha en fast inntekt som står i forhold til dine betalingsforpliktelser
  • Ikke ha betalingsanmerkninger
  • Være bosatt i Norge

Være norsk statsborger eller ha vært bosatt i Norge i minst 3 år

Betingelser kredittkort

Fordeler med kredittkort

  • Gratis avbestillingsforsikring
  • Gratis reiseforsikring

 

Kredittgrensen settes ofte individuelt, og du får sjelden innvilget maksimal kredittsum før du har hatt kortet en stund. Lånegiver vil muligens øke lånebeløp på kortet etterhvert som du viser ansvarlig bruk iform av punktlig betaling. Kort sagt at du ikke misligholder avtalen om kreditt.

Den eneste trygden som godtas som inntekt er uføretrygd, alderspensjon og etterlattepensjon. NB! Attføring, overgangsstønad, ledighetstrygd, dagpenger etc. er ikke godkjent som inntekt når du søker om kredittkort.

 

facebook logoGoogle+ logotwitter logo