Låneforsikring

Låneforsikring – Lån til forbruk

En trygghet for deg og dine

låneforsikring

Sikre deg og din familie med låneforsikring mot uforutsette hendelser

Ikke alle lånegivere tilbyr forsikring for sine låneprodukter. Sjekk lånegivers websider for informasjon om låneforsikring tilbys. Du vil ofte se det med en gang som avkryssingsvalg i lånetilbyders søknadsskjema.

Generelle betingelser som vanligvis er grunnbetingelsene om låneforsikring tilbys.

Forsikringen betjener som regel ditt lån til forbruk  ved sykdom, ulykke og arbeidsledighet. Lånet blir vanligvis innfridd dersom du skulle falle fra eller bli rammet av en kritisk sykdom.

Hvem kan få forsikring?

Låneforsikring gis til lånekunder i noen av tilbydere av forbrukslån.  Du må være mellom vanligvis 18 og 65 år og være lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Det kreves at du er frisk og ved god helse, og ikke er kjent med fremtidig arbeidsledighet, sykemelding eller sykehusinnleggelse.

 Hvordan fungerer forsikringen?

Låneforsikringen  vil kunne dekke ditt månedlige terminbeløp (avdrag, renter, gebyr og premie) med opptil et gitt beløp måned i inntil x antall måneder pr. skadetilfelle ved følgende uforutsette situasjoner. De forskjellige bankene har litt forskjellig tilbud og betingelser på låneforsikring.

For lønnsmottakere er hovedregelen:

  • Ved 100 % sykemelding utover 30 dager.
  • Ved 100 % arbeidsledighet utover 30 dager.

 

For selvstendig næringsdrivende er hovedregelen:

  • Ved 100 % sykemelding utover 30 dager
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager

 

I tillegg vil låneforsikring kunne innfri restlånet ved følgende uforutsette hendelser:

  • Inntil kr 200.000 ved kritisk sykdom*
  • Inntil kr 200.000 ved tap av liv.

Kritisk sykdom: Hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft (de fleste typer), nyresvikt, hjerte-/karsykdommer som krever kirurgi, transplantasjon av stort organ (hjerte, lunger, bukspyttkjertel eller benmarg).

Hva koster Låneforsikring?

En forsikringspremie vil bli tillagt lånets månedlige terminer. Størrelsen på forsikringspremien er avhengig av størrelsen på terminbeløpet. Forsikringen koster som regel en lav prosentvis andel av terminbeløpet som betales pr mnd.  Tabellen nedenfor viser eksempler på hva forsikringspremien blir ved ulike terminbeløp. (tabellen er tatt ut)

De forskjellige bankene har litt forskjellig tilbud og betingelser på låneforsikring. Denne siden er ment for å gi deg en inntrykk av hvordan en låneforsikring for forbrukslån fungerer. Endelige betingelser blir gitt ved innvilgelse av ditt lån og du får all informasjon tilsendt før du evt. bestemmer deg for om du ønsker å låneforsikre ditt lån til forbruk.

facebook logoGoogle+ logotwitter logo