Økonomi og arbeidsledighet i Spania

Den økonomiske utviklingen i Spania er bekymringsfull. Arbeidsledigheten har for første gang i moderne tid passert 25 prosent. Ref. det nasjonale statistiske instituttet   (INE) ut fra 3.kvartal i år.

INE begynte først i 1976 å føre tall og regne ut statistikker over hvor mange som arbeider eller ikke arbeider i landet, og det er altså  første gang siden 1976 at flere en 25 prosent er arbeidsløse. Det  innebærer at  5,778 millioner arbeidsdyktige spanjoler nå er  arbeidssøkere. Dette er en økning på 85.000 fra 2.kvartal.

Særlig hardt rammet er byen Ceuta i Nord Afrika der arbeidsledighetn overstiger  41 prosent. Andalucia regionen med sine 35 prosent er også sterkt rammet. I Malaga provinsen er 33 prosent uten arbeide noe som tross alt er et lite lyspunkt,nemlig 12.000 færre arbeidsledige enn i .kvartal.

Alle husstander der alle medlemmer er arbeidsløse har også steget med mer  enn 312.000 personer og  utgjør nå til sammen  ca 1,7 millioner.

Økonomien er samtidig i resesjon for femte kvartal på rad, og bruttonasjonalproduktet ventes å krympe med  1,5 prosent i løpet av inneværende år,hvilkjet naturlig er med på å gjøre vondt  verre.

Som følge av den økonomiske situasjonen har  over 920.000 personer valgt å si adios til  Spania.

Mange av disse er riktignok utlendinger,men blant dem er også  vel 117.000 spanjoler.>Dette er en utvikling som har skjedd i løpet av siste 21 måneder.

I løpet av årets første 9 måneder har 420.150 personer forlatt landet,herav 54912 spanjoler.

De fleste har valgt å emigrere for å finne arbeid.

Nordmenn som ferierer i Spania for kortere eller lengre tid merker utviklinggen først fremst  at butikkvarer ikke synes å stige i pris og at restaurantregningen eller har blitt mindre.

Dette kan kanskje virke positivt for den enkelte ferierende i nuet,men neppe bra på sikt.

Mange frierende  nordmenn og øvrige europeere har jo egen eiendom i Spania og de aller fleste har opplevd et betydelig verdifall så langt.

Hvor utviklingen går i så henseende ,er det forskjellige oppfatninger om.

0 kommentarer… add one

Legg igjen kommentar

Next Post:

Previous Post:

facebook logoGoogle+ logotwitter logo